Hlutverk

Helstu hlutverk nefndarinnar eru:

  • að annast samráð innanlands um varðveislu og sjálfbæra nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði,
  • að vera umsagnaraðili vegna innflutnings á nýjum dýrategundum eða erlendum stofnum dýrategunda sem eru hér fyrir,
  • að hafa forgöngu um gerð áætlana um verndun og nýtingu íslenskra búfjárstofna,
  • að tryggja viðhald á plöntum sem fjölgð er kynlaust og notaðar eru í landbúnaði,
  • að fylgjast með stofnstærð og veita ráðgjöf um ræktun innlendra búfjárkynja,
  • að gera tillögur um aðgerðir og styrki til verndar og varðveislu búfjárkynja sem eru í útrýmingarhættu,
  • að stuðla að rannsóknum á erfðaauðlindum í landbúnaði,
  • að stuðla að kynningu og fræðslu til stjórnvalda, hagsmunaaðila og almennings um erfðaauðlindir í landbúnaði og gildi þeirra.
  • að veita hagsmunaaðilum og stjórnvöldum ráðgjöf um varðveislu og nýtingu erfðaauðlinda í landbúnaði,
  • að annast samskipti við erlenda aðila á þessu sviði í samstarfi við tengiliði Íslands hjá alþjóðastofnunum.