Ferskvatnsfiskar

Leiðir til varðveislu ferskvatnsfiska

  • Draga úr veiði á laxi sem dvalið hefur tvö ár í sjó eða lengur  í þeirri viðleitni að vinna á móti hnignun stórlaxastofna.
  • Í lögum og reglum um fiskeldi þarf að gera ráð fyrir vöktun á erfðafræðilegum áhrifum laxeldis (og bleikjueldis) á villta stofna laxfiska.
  • Lög og reglugerðir er varða fiskeldi er:

Heimild: Erfðanefnd landbúnaðarins (2014). Íslenskar erfðaauðlindir – Landsáætlun um varðveislu og sjálfbæra nýtingu erfðaauðlinda í íslenskum landbúnaði 2014-2018. Reykjavík: Erfðanefnd Landbúnaðarins